Piedāvājumi

APRŪPĒTAM UN SAKOPTAM ĪPAŠUMAM

Ieteikumi un jautājumi

Meistara pakalpojumi

Normatīvie dokumenti

LNP - SAPROTAMA ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANA

SIA “Latvijas namu pārvalde”nodrošina nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu pārvaldīto īpašumu vērtības saglabāšanai, kā arī komfortablu apstākļu nodrošināšanai tajos.Uzņēmums prioritāri darbojas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un administrācijas pakalpojumu nodrošināšanas jomā. Uzticot sava īpašuma pārvaldīšanu Sia "Latvijas namu pārvalde", jūs saņemsiet profesionālu un augstas kvalitātes pakalpojumu, kas palīdzēs ne tikai uzturēt un uzlabot jūsu īpašuma tehnisko stāvoklī, bet arī nākotnē cels tā vērtību. Mēs sniedzam pilnu pārvaldīšanas pakalpojumu klāstu - uzkopšanu, tehnisko apkalpošanu, pārvaldīšanu, administrāciju.

Namu apsaimniekošana

Namu apsaimniekošana

Lasīt vairāk
Tehniskais serviss

Tehniskais serviss

Lasīt vairāk
Remontdarbi

Remontdarbi

Lasīt vairāk
Māju siltināšana

Māju siltināšana

Lasīt vairāk
Teritorijas uzturēšana

Teritorijas uzturēšana

Lasīt vairāk
Kāpņu telpu remonts

Kāpņu telpu remonts

Lasīt vairāk
Jumtu remonts

Jumtu remonts

Lasīt vairāk

Sazināties ar mums

Ja vēlaties, lai mēs ar jums sazināmies, lūdzu, aizpildiet zemāk redzamos laukumus.

Maskavas iela 116 Rīga, Latvija
+371 20 372 372 info@lnparvalde.lv

Pieteikumi

Informācija potenciālajiem klientiem

Dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumi

Īpašnieku tiesības un pienākumi

Vairāk

Aiciniet mūs uz sapulci

Dzīvokļu vai citu nekustamo īpašumu objektu īpašnieku organizētas sapulces ar mērķi pieņemt lēmumus,kas saistīti ar apsaimniekotāja maiņu vai plānotajiem remontdarbiem.

Vairāk

Kā nomainīt apsaimniekotāju

Mūsu uzņēmuma misija-rūpes par klientu īpašumu! Tikai efektīvi un gādīgi rūpējoties par īpašumu,to var saglabāt nākamajām paaudzēm. Ja jums jāizvēlas sava īpašuma apsaimniekotājs, tad "Latvijas namu pārvalde" ar vislielāko atbildības sajūtu uzņemsies rūpes par to. Gaidām Jūsu zvanu, lai vienotos par tikšanās laiku.

Vairāk

No 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb dūmu detektoriem. Autonomo ugunsgrēka detektoru pielietošana, kā rāda pasaules pieredze, ir efektīvs risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus iegādāties un uzstādīt dūmu detektorus.

23/12/2019 23

Aktuāli!

Jaunās paaudzes ūdens patēriņa skaitītāji samazina uzskaites kļūdas iespējamību!

Katrā daudzdzīvokļu mājā dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa uzskaitei izmanto ūdens patēriņa skaitītājus. Tomēr katru mēnesi rēķinos parādās ūdens patēriņa “korekcija”. Tas pilnībā diskreditē izvirzīto mērķi – maksāt par saņemto ūdeni godīgi, atbilstoši patēriņam. Līdz ar to netiek ievērotas patērētāju tiesības.
Šis jautājums jāskatās kompleksā – mājas ievades skaitītājs un katra dzīvokļa ūdens skaitītāji. Visā mājā jābūt vienādas klases ūdens skaitītājiem-gan mājas ievādam, gan dzīvokļiem. Jāveic sinhrona(vienlaicīga) ūdens patēriņa mērījumu nolasīšana par patērēto ūdeni.

Mājas ievada ūdens skaitītājs

Mājas ievada ūdens patēriņa ūdens skaitītājs darbojas smagā režīmā 24 stundas diennaktī. Šim skaitītājam, tāpāt kā individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem, pārbaude jāveic ik pēc 4 gadiem.
Māju pārvaldīšanas laikā Latvijas namu pārvalde darbinieki ir konstatējuši, ka uzstādītie mājas ievada ūdens skaitītāji neatbilst nepieciešamajai klasei – nav piemēroti lielām slodzēm, nav uzstādīti pretvārsti un ūdens filtri, regulāri netiek pārbaudīta ūdens skaitītāja darbība. Pēc maģistrālo ūdens vadu remontiem vai avārijām ūdens ir duļķains, piesārņots ar dažādiem svešķermeņiem. Šādos gadījumos mājas ūdens skaitītājā var rasties piesārņojums un palielinās patēriņa rādījumi.
Nepareizas darbības rezultātā mājas ievada ūdens skaitītājs var uzrādīt aptuveni 10-25% paaugstinātu ūdens starpību.

Morāli novecojuši ūdens skaitītāji

Šobrīd dzīvokļos lieto visdažādāko marku un ražotāju ūdens skaitītājus, lielākā daļa skaitītāju nav aizsargāti pret mehānisko un magnētisko iedarbību, šiem skaitītājiem ir zems caurplūdes jūtīguma slieksnis. Ja neievēro šo ūdens skaitītāju uzstādīšanas noteikumus, tad rādījumi par ūdens patēriņu nav precīzi.
Uz vecās paaudzes ūdens skaitītājiem viegli var iedarboties ar magnētiem, adatām, saspiežot ar spīlēm, veikt ūdens zagšanu pilinot u.t.t. Šādi, negodīgi rīkojoties, cieš godprātīgie dzīvokļu īpašnieki, jo mājas ūdens skaitītājs uzskaita visu reālo ūdens patēriņu.
Vēl jāpiemin, ka ūdens patēriņa rādījumi nolasīti haotiski: viens dzīvokļa īpašnieks rādījumus nolasa precīzi un mēneša pēdējā dienā, otrs rādījumus uzrāda pēc savas izpratnes – patēriņš atpaliek no patiesā, vēl kāds vispār neskatās patēriņu, bet uzrāda kaut ko.
Par ūdens zagšanu un neprecizitātēm ūdens patēriņa nolasīšanā maksā apzinīgie mājas iedzīvotāji.

Meistaru godaprāts

Savā darbībā esam konstatējuši negodīgus meistarus, kuri nomainot dzīvokļa ūdens skaitītājus kārtējai verifikācijai, par samaksu aktā norāda nepareizus datus. Tāpēc ūdens skaitītāju nomaiņu uzticiet godīgiem meistariem no Latvijas namu pārvaldes.

Jaunās paaudzes ūdens skaitītāji

Latvijas namu pārvalde piedāvā jaunās paaudzes ūdens skaitītājus, kas pilnībā atbilst ES standartiem. Eiropas direktīvā ir noformulētas jaunas prasības ūdens patēriņa skaitītāju ražotājiem, šo prasību ieviešana ražošanā nodrošina augstākās klases ūdens skaitītājus ar aizsardzību pret mehānisko un magnētisko iedarbību, ar augstu jūtību un aprīkotus ar iespēju rādījumu attālinātai un bezvadu nolasīšanai.
Kopējās uzskaites sistēmas sastāvdaļa ir jaunās paaudzes ūdens skaitītāji, datu translācijas bloki, lai datus no ūdens patēriņa mērītājiem noraidītu uz serveriem, kā arī datu apstrādes, uzglabāšanas un informācijas aizsardzības datorprogrammas, lai varētu analizēt ūdens izmantošanas efektivitāti, kā arī nodrošināt dažādu izejas dokumentu apstrādi, tajā skaitā apmaksas rēķinu sagatavošanu. Šī kopējā uzskaites sistēma dod plašas iespējas efektīvai ūdens, siltuma un citu energoresursu pārvaldīšanai.
Ieviešot praksē augstāk minēto uzskaites programmu, tika konstatēts, ka ūdens “korekcija” – rādījumu starpība starp mājas ievades skaitītāju un dzīvokļu skaitītāju rādījumu kopsummu samazinās par 30-70%. Un tas nav vienīgais pozitīvais efekts. Ieviešot šādu uzskaiti ir iespējams organizēt precīzu un racionālu ūdens uzskaiti, redzēt kopējo zudumu ainu.
Jaunās paaudzes ūdens skaitītāji paredzēti gan aukstajam ūdenim, gan karstajam ūdenim, gan mājas ievadam.

Jaunās paaudzes ūdens skaitītāji un attālinātā rādījumu nolasīšana atvieglo dzīvokļu īpašnieku dzīvi un mājas pārvaldnieka darbu.